Rechtsgebieden

  • Contractenrecht

  • Arbeidsrecht

  • Onrechtmatige daad

“Kennis is nog geen wijsheid.”

Achtergrond

Rob van der Mark (1953) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Nadat hij in 1978 zijn studie had afgerond is hij een half jaar in de Verenigde Staten werkzaam geweest. Daarna is hij in dienst getreden bij een groot juridisch advieskantoor. In 1984 is Rob een eigen advocatenkantoor in Amsterdam begonnen, dat per 1 januari 2000 is opgegaan in Willems Advocaten & Rechtsanwälte. Sinds de afsplitsing van Berlinger Advocaten in augustus 2011 is Rob eigenaar van het kantoor.

Rob houdt zich met name bezig met ondernemingsrecht en contractenrecht in brede zin.

Aanpak

Het snel kunnen inventariseren van probleem situaties en de daaraan gerelateerde juridische aspecten, cliënten een duidelijk beeld van de situatie te geven en daarna de beste weg naar een oplossing bepalen, is kenmerkend voor mij. Soms kan dat leiden tot voor de hand liggende oplossingen (die vaak over het hoofd worden gezien), of oplossingen buiten het gewoonlijke kader.

Meer dan dertig jaar ervaring heeft geleerd dat het streven naar het bereiken van realistische, praktische en pragmatische oplossingen altijd de voorkeur geniet boven kostbare en langdurige juridische procedures. Mijn eerste prioriteit ligt bij gepreciseerde, duidelijke en gedegen communicatie over een zaak. Op de eerste plaats komen altijd de belangen van cliënten, ook als dit tot een negatief advies tegen voorgenomen acties leidt.

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.