Pieter Bosma

Rechtsgebieden

  • Internationaal privaatrecht

  • Aansprakelijkheidsrecht

  • Verkeersrecht (civiel en straf)

  • Consumentenrecht

  • Contractenrecht

  • Algemene voorwaarden

  • Deutsches Rechtanwalts Vergütungsgesetzt (RVG)

“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.”

Achtergrond

Pieter Bosma (1985) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen en is daar, na een stage bij een Fries advocatenkantoor, in 2008 afgestudeerd. Na een jaar te hebben gereisd en gewerkt in Australië en Thailand en een kortstondige baan bij een verzorgingsinstelling voor o.a. demente ouderen, is hij sedert 2011 verbonden aan ons kantoor waar hij deel uitmaakt van de German Desk.

Sinds februari 2015 als medewerker verbonden aan kantoor (opleiding advocaat afgerond).

Doordat zijn partner Duitse is en hij sinds zijn studie Duitse vrienden heeft, spreekt hij derhalve dagelijks Duits en heeft hij een goede beheersing van de Duitse taal. Binnen de German Desk is Pieter o.a. verantwoordelijk voor zaken betreffende verkeersovertredingen, waaronder tevens degenen die strafrechtelijk wordt vervolgd, verkeersongevallen en contractenrecht. Doordat hij voor veel Duitse klanten optreedt, heeft Pieter een gedegen kennis en veel ervaring op het gebied internationaal privaat recht.

In zijn vrije tijd is Pieter vaak op het voetbalveld te vinden. Dat is als hij niet vrienden binnen, dan vooral in Duitsland, en buiten Europa bezoekt, die hij tijdens zijn vele reizen heeft opgedaan.

Aanpak

Mijn eerste vraag is: wat wil de cliënt. Vervolgens wil ik het feitencomplex duidelijk voor ogen hebben. Daarbij is de inbreng van de cliënt cruciaal. Aan de hand van de feiten kijk ik vervolgens of de wens van cliënt binnen de juridische kaders te realiseren is en welke weg het beste kan worden ingeslagen. Daarna overleg ik met de cliënt of hij zich in mijn strategie kan vinden. Als datgene wat de cliënt wil niet mogelijk is of aan grote risico’s is verbonden, zeg ik dat en kijken we samen welke mogelijke alternatieven er zijn. Het belang van de cliënt staat altijd voorop.

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.