Rechtsgebieden

  • Contractenrecht

  • Onrechtmatige daad

  • Arbeidsrecht

  • Aansprakelijkheidsrecht

“Recht hebben en je recht krijgen zijn twee verschillende zaken.”

Achtergrond

Joost Vermeer [1949] studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en bouwde sedert 1979 een ondernemingsrechtpraktijk op. Joost was ruim 30 jaar advocaat in Nederland en daarnaast ook 10 jaar toegelaten advocaat in Duitsland.

Door toenemende Duitse contacten Joost zich sedert 2003 gaan toeleggen op de Duitstalige praktijk die nu een belangrijk deel uitmaakt van het kantoor. Hij is de grondlegger van de German Desk van Berlinger Advocaten en aan deze nog altijd actief verbonden. Regelmatig is Joost in Duitsland voor het onderhouden van bestaande relaties en het aanknopen van nieuwe.

Joost is een buitenmens -jager- maar woonachtig in Amsterdam.

Aanpak

Uitgangspunt bij een juridische beoordeling is voor mij altijd wat de cliënt nu precies wil.
Van daaruit zoek ik naar de beste juridische oplossing, zo enigszins mogelijk buitengerechtelijk.

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.