Welk recht is van toepassing?

  Toepasselijk recht Ontstaat tussen partijen een geschil, dan bepaalt het recht hoe dat geschil wordt opgelost. Wanneer partijen in verschillende landen wonen, moet eerst worden bepaald naar welk recht het geschil dient te worden beoordeeld. Als bij voorbeeld de verkoper in Duitsland en de koper in Nederland woont, welk recht is dan van toepassing? … Lees verder

De wet DBA: nieuwe spelregels voor ZZP-ers

Met ingang van 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Dat betekent dat de  Verklaring Arbeidsrelaties (VAR), die jarenlang gold als het bewijsmiddel voor zzp-ers om aan te tonen dat zij door de belastingdienst als zelfstandige werden gezien,  per die datum tot het verleden behoort. De DBA moet enerzijds gaan leiden … Lees verder