De distributieovereenkomst is een zogenaamde duurovereenkomst die regelt onder welke voorwaarden de distributeur (verkoper) de goederen van een leverancier in een bepaald gebied mag verkopen. Vaak worden ook afspraken gemaakt over de exclusiviteit van de distributeur in een bepaald gebied en de duur en beëindiging van de distributieovereenkomst. De distributieovereenkomst in niet in de Nederlandse wet geregeld. De geldende regels moeten daarom uit rechtspraak worden afgeleid.

Opstellen van een distributieovereenkomst

Wat wel of niet in een distributieovereenkomst mag worden opgenomen wordt beheerst door de zogenaamde “redelijkheid en billijkheid”. Bij het opstellen van een distributieovereenkomst dient men dus ook tot op zekere hoogte de belangen van de andere partij, de leverancier of distributeur, in het oog te houden. Vaak is de leverancier de bepalende en de distributeur de kleine, afhankelijke partij. Bij het opstellen van een distributieovereenkomst moet onder andere rekening worden gehouden met:

  • afsluiten voor bepaalde of onbepaalde tijd;
  • opzegtermijn;
  • aansprakelijkheid ten opzichte van derden;

Beëindigen van een distributieovereenkomst

Leverancier en distributeur kunnen overeenkomen dat distributieovereenkomst na een bepaalde tijd eindigt. Wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, dan is deze in beginsel opzegbaar. Uit de rechtspraak blijkt echter dat de redelijkheid en billijkheid met zich mee kunnen brengen dat opzegging alleen mogelijk is als er een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Een opzegging zonder grond hoeft dus niet het einde van de distributieovereenkomst te betekenen. Bij de opzegging dient dus rekening te worden gehouden met de belangen van de wederpartij.

Opzegtermijn

Is de distributieovereenkomst opzegbaar, dan moet volgens vaste rechtspraak een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen. De distributeur moet namelijk een redelijke termijn krijgen om zich aan de situatie aan te passen. Welke opzegtermijn redelijk is, hangt onder andere af van de duur van de distributieovereenkomst en de distributeur van de leverancier afhankelijk is.

Berlinger Advocaten – agentuurovereenkomsten

Berlinger Advocaten heeft ruime ervaring bij het opstellen en beëindigen van agentuurovereenkomsten. Daarbij vertegenwoordigden we leveranciers en distributeurs in zowel Nederland als in het buitenland. Voor vragen of u advies kunt u contact opnemen met Rob van der Mark of Pieter Bosma: r.vdmark@berlinger of p.bosma@berlinger.nl

Uw contact

Rob (R.R.F.) van der Mark

  • Ondernemingsrecht
  • Handelsrecht

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.