Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Uitgangspunt is dat de werkgever en werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken. De wet geeft echter ook regels die, vaak ter bescherming van de werknemer, waarvan bij een arbeidsovereenkomst niet mag worden afgeweken.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Wanneer de werkgever en werknemer ergens geen afspraken over maken, dan gelden de algemene wettelijke regels. Van bepaalde wettelijke regels, ongeacht wat is overeengekomen, mogen de werkgever en de werknemer niet afwijken. Zo zijn er bijvoorbeeld wettelijke regels over de [lengte van-] proeftijd, het concurrentiebeding, de ontslag op staande voet, de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding

Op 1 juli 2015 is een aantal wezenlijke wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht doorgevoerd. De belangrijkste zien op de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de betaling van een transitie-vergoeding door de werkgever als de arbeidsovereenkomst langer dan 2 jaar heeft geduurd. De transitie-vergoeding is in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding die op basis van de zogenaamde Kantonrechters-formule werd berekend. De transitievergoeding is onder andere afhankelijk van het laatst ontvangen bruto loon en de totale arbeidsduur.

Conflicten tussen werkgever en werknemer

Bij conflicten tussen werkgever en werknemer is het vooral bij arbeidsrecht altijd van belang dat de advocaat duidelijkheid verkrijgt over wat partijen precies van elkaar willen. Zodra dat in kaart is gebracht kan worden gekeken wat binnen de kaders van het arbeidsrecht de beste oplossing is.

Berlinger Advocaten & arbeidsrecht

Berlinger advocaten heeft ruime ervaring met het opstellen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en het adviseren in conflictsituaties. Voor vragen of advies kunt u gerust contact opnemen met Rob van der Mark: r.vdmark@berlinger.nl

Uw contact

Rob (R.R.F.) van der Mark

  • Contractenrecht
  • Arbeidsrecht
  • Onrechtmatige daad

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.