Bij een agentuurovereenkomst komen een verkoper van goederen (de principaal) en een handelsagent overeen dat de handelsagent tegen een beloning zal bemiddelen bij de verkoop van goederen van de principaal. De handelsagent verkoopt dus voor rekening en risico van de principaal en ontvangt van de principaal een vergoeding over de door hem gerealiseerde omzet. Als u een agentuurovereenkomst wilt afsluiten of beëindigen, zijn er regels waaraan voldaan moeten worden.

Opstellen van een agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is in de wet vastgelegd. Een agentuurovereenkomst moet aan de wettelijke normen voldoen. In de agentuurovereenkomst wordt onder andere vastgelegd of de handelsagent en principaal zich voor bepaalde of onbepaalde periode binden en wanneer voor de handelsagent het recht op een provisie of courtage ontstaat.
Bij het opstellen van een agentuurovereenkomst moet onder andere rekening worden gehouden met:

  • afsluiten voor bepaalde of onbepaalde tijd;
  • afspraken over de berekening, het inzicht geven en de betaling van provisie;
  • aansprakelijkheid ten opzichte van derden;
  • geografische exclusiviteit;
  • redelijk termijn voor aanvaarding, weigering of niet-uitvoering van de bemiddelde overeenkomst.

Beëindigen van een agentuurovereenkomst

Partijen kunnen ervoor kiezen een opzegtermijn overeen te komen. Wordt geen opzegtermijn in de overeenkomst opgenomen, dan gelden minimale wettelijke opzegtermijnen. Deze opzegtermijnen zijn afhankelijk  van de duur van de agentuurovereenkomst. Hoe langer de agentuurovereenkomst bestaat, hoe langer de opzegtermijn. Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan kan dat leiden tot schadevergoedingsverplichtingen. Na beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft de handelsagent soms recht op schadevergoeding. Dit recht op schadevergoeding is afhankelijk van in hoeverre de handelsagent nieuwe klanten heeft aangebracht of bestaande relaties heeft uitgebreid. Verder zijn van belang welke beloning de handelsagent ontving, hoe lang de agentuurovereenkomst bij een normale beëindiging had voortgeduurd en wat de reden van de opzegging was.

Berlinger Advocaten & agentuurovereenkomsten

Berlinger Advocaten heeft ruime ervaring bij het opstellen en beëindigen van agentuurovereenkomsten. Daarbij vertegenwoordigden we principalen en handelsagenten in zowel Nederland als in het buitenland. Voor vragen of u advies kunt u contact opnemen met Pieter Bosma:  p.bosma@berlinger.nl

Uw contact

Pieter Bosma

Pieter (P.D.) Bosma

  • Internationaal privaatrecht
  • Verkeersrecht
  • Contractenrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.