Verkeersboetes
Bijna elke automobilist krijgt wel eens met een verkeersboete – bijvoorbeeld voor een snelheidsovertreding of door rood rijden – te maken. Verkeersovertredingen worden met radarfoto’s of door politieagenten in persoon vastgesteld. De officier van justitie beboet op grond daarvan de kentekenhouder van het betreffende voertuig. Tegen de boete, officieel een beschikking, kan administratief beroep worden ingesteld. De officier van justitie beslist of het administratief beroep terecht is. Tegen de beslissing van de officier kan beroep bij de rechter en uiteindelijk bij het Gerechtshof worden ingesteld.

 

Kentekenhouderaansprakelijkheid
In Nederland geldt de kentekenhouderaansprakelijkheid. Dit betekend dat in principe de kentekenhouder van het voertuig waarmee de overtreding is begaan aansprakelijk is. De betreffende bestuurder is dus niet aansprakelijk. Slechts bij bijvoorbeeld snelheidsovertredingen boven de 30 km/h is de bestuurder aansprakelijk.

 

Radarfoto
Om na te gaan of een beroep zinvol is, dient de radarfoto of het proces-verbaal van de verkeersovertreding te worden aangevraagd. Hieruit moet blijken met welk voertuig de verkeersovertreding is begaan. Het komt voor dat het kenteken op de radarfoto door het openbaar ministerie verkeerd wordt afgelezen. In dat geval kan bij de officier van justitie binnen zes weken na het uitvaardigen van de beschikking administratief beroep worden ingesteld.

 

Beroep
De officier toetst het beroep summier. Tegen de beslissing van het officier kan eventueel beroep bij de kantonrechter worden ingesteld. De rechter bekijkt of de beslissing van de officier van justitie juist is. Voordat de rechter een beroep behandelt, dient het opgelegde boetebedrag te worden betaald; de zekerheidsstelling. Zonder betaling van deze zekerheidsstelling, toetst de rechter het beroep niet inhoudelijk. Vindt de rechter het beroep gegrond, dan wordt de zekerheidsstelling terug betaald.

 

Berlinger Advocaten & verkeersboetes
Berlinger Advocaten heeft ruime ervaring bij het beoordelen van en procederen tegen verkeersboetes. Voor vragen of advies kunt u gerust contact opnemen met Uschi Matt of Pieter Bosma: u.matt@berlinger.nl of p.bosma@berlinger.nl.