Onroerend goed

Berlinger Advocaten adviseert cliënten bij de aan- en verkoop of de huur en verhuur van onroerende zaken. Daarnaast adviseert zij op het gebied van projectontwikkeling en architectuur- en engineeringsovereenkomsten.
Tot de cliënten van Berlinger Advocaten behoren overheden, particulieren, MKB- en grote ondernemingen. Berlingers’ expertise bestaat onder meer uit:

  • advies en begeleiding bij verwerving (ondermeer koop en erfpacht) grond
  • advies en begeleiding bij onteigeningsprocedures
  • vastgoedbeheer
  • ruimtelijke ordening
  • vastgoedfinanciering
  • samenwerkingsverbanden (Joint Ventures)

Indien cliënten worden geconfronteerd met een conflict, dan kunnen de advocaten van Berlinger Advocaten hen op een professionele manier begeleiden.

Aanbestedingsrecht

Berlinger Advocaten adviseert MKB-en grote ondernemingen bij inschrijvingen op aanbestedingen en het toezicht daarop. Bij twijfel of een bepaald project moet worden aanbesteed zullen de advocaten van Berlinger Advocaten een duidelijk advies verschaffen. Voorts zullen cliënten die teleurgesteld zijn over het verloop van een aanbestedingsprocedure door Berlinger Advocaten worden bijgestaan. In dergelijke procedures zullen de advocaten van Berlinger de gang van zaken rondom het aanbestedingstraject nauwkeurig toetsen aan de strikte regels welke gelden voor een dergelijk traject.

Berlinger Advocaten en onroerend goed en aanbestedingsrecht

Berlinger Advocaten heeft ruime ervaring met onroerend goed en aanbestedingsrecht. Voor vragen of u advies kunt u contact opnemen met Rob van der Mark: +31 20 3058 250 of r.vdmark@berlinger.nl