Berlinger Advocaten adviseert een uiteenlopende cliëntenkring van startende ondernemers tot (internationale) beursgenoteerde ondernemingen in alle sectoren en branches. Voorts beschikken de advocaten van Berlinger Advocaten over specifieke deskundigheid op het gebied van fusies, overnames en splitsingstrajecten en hebben zij in de loop der jaren een netwerk opgebouwd waarin zich financiële instellingen, ‘corporate finance’ specialisten, accountants, belastingadviseurs en notarissen bevinden. Berlingers’ expertise bestaat onder meer uit:

Fusies & overnames 

  • Aandelen en Activa / Passiva Transacties (inclusief het uitvoeren van due diligence onderzoeken)
  • Management Buy Outs (MBO’s)
  • Participaties

Algemeen ondernemingsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk advies

  • Corporate Governance
  • Herstructurering & Insolventie
  • (Internationale) Samenwerkingsverbanden (Joint Ventures) & Strategische Allianties, waaronder het adviseren over en opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
  • Company Start Ups en Venture Capital

Ondernemingsrechtelijke procesvoering

  • procederen over mislukte fusie & overname transacties
  • adviseren bij geschillen tussen aandeelhouders en / of andere vennootschapsorganen
  • het opstarten van enquêteprocedures namens aandeelhouders ingevolge de geschillenregeling bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam

Berlinger Advocaten heeft ruime ervaring met fusies, overnames en splitsingstrajecten. Voor vragen of u advies kunt u contact opnemen met Rob van der Mark: +31 20 3058 250 of r.vdmark@berlinger.nl