U wilt een rechtszaak tegen een buitenlandse partij aanspannen. Als u de zaak niet bij de internationaal bevoegde rechter aanbrengt, kan uw zaak vertraging oplopen of worden afgewezen. Welke rechtbank bevoegd is, wordt binnen de Europese Unie voornamelijk bepaald door de EEX-Verordening. Voor partijen buiten de Europese Unie zijn internationale verdragen bepalend. In principe is de rechter van de woonplaats van de gedaagde altijd bevoegd. Vaak kunnen partijen ook een bevoegde rechtbank kiezen. Is geen internationaal bevoegde rechtbank gekozen, dan wordt voor de bevoegde rechtbank gekeken met welk land het geschil de meeste binding heeft. Bij een overeenkomst is dat vaak de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd. Bij een onrechtmatige daad is de plaats waar de schade zich voordoet bevoegdheidscheppend.

EEX-Verordening of Verdrag
De lidstaten van de Europese Unie hebben in de EEX-Verordening, die in januari 2015 werd aangepast, de internationale bevoegdheidsregels binnen Europa vastgesteld. Aan de hand van deze regels kan in veel gevallen worden bepaald welke rechtbank in welke lidstaat bevoegd is. Is de EEX-Verordening niet van toepassing dan moet naar internationale verdragen, zoals bijvoorbeeld het Weens Koopverdrag, worden gekeken. Veel verdragen gaan van dezelfde principes uit als de EEX-Verordening.

Woonplaats gedaagde
Vooraf staat niet vast of een vordering gegrond is. De aangesproken partij, de gedaagde, mag, gelet op de tijd en het geld dat een procedure in het buitenland kost, niet gedwongen worden te procederen in de woonplaats van eiser. De rechtbank van de woonplaats van de gedaagde is daarom bijna altijd de internationaal bevoegde rechtbank.

Forumkeuze
Partijen kunnen afspreken dat een bepaalde rechtbank bij een geschil internationaal bevoegd is, de zogenaamde forumkeuze. Om de forumkeuze rechtsgeldig en de betreffende rechtbank exclusief bevoegd te laten zijn, moet aan bepaalde voorwaarden, zoals het schriftelijk vastleggen van de forumkeuze, worden voldaan.

Bijzondere bevoegdheden
Naast de woonplaats van de gedaagde kan de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd ook een aanknopingspunt voor de internationale bevoegdheid zijn. Soms is een rechtbank exclusief bevoegd. Zo is bij de koop of huur van een onroerend goed, volgens de EEX-verordening de rechtbank van de plek waar het onroerende goed is gelegen exclusief bevoegd. Bij onrechtmatige daden is de rechtbank waar de schade zich voordoet bevoegd.

Berlinger Advocaten & internationale bevoegdheidkwesties

Berlinger advocaten heeft vanwege haar vele cliënten in het buitenland veel ervaring met internationale procedures. Als in het buitenland geprocedeerd moet worden, dan kunnen we u een betrouwbaar advocatenkantoor uit ons internationale DIRO Netwerk aanbevelen. Daarnaast onderhouden we eventueel het contact met de buitenlandse advocaat en begeleiden en adviseren u in het proces. Voor vragen of advies kunt u gerust contact opnemen met Pieter Bosma: +31 20 305 8250 of p.bosma@berlinger.nl