Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van BERLINGER ADVOCATEN B.V. handelend onder de naam Berlinger Advocaten. BERLINGER ADVOCATEN B.V. behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo’s) die aangeboden wordt op deze website.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. BERLINGER ADVOCATEN B.V. garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. Ook staat BERLINGER ADVOCATEN B.V. niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. BERLINGER ADVOCATEN B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. BERLINGER ADVOCATEN B.V. kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen. BERLINGER ADVOCATEN B.V. is tevens op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar deze website verwijst.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van BERLINGER ADVOCATEN B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.

BERLINGER ADVOCATEN B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.