Met ingang van 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Dat betekent dat de  Verklaring Arbeidsrelaties (VAR), die jarenlang gold als het bewijsmiddel voor zzp-ers om aan te tonen dat zij door de belastingdienst als zelfstandige werden gezien,  per die datum tot het verleden behoort. De DBA moet enerzijds gaan leiden tot meer duidelijkheid en zekerheid voor partijen en anderzijds ervoor zorgen dat het financiële risico eerlijker verdeeld wordt als er toch sprake is van een verkapt dienstverband. Onder het VAR regime lag dat risico bij de zzp’er, vanaf nu is de opdrachtgever medeaansprakelijk. Tot 1 mei 2017 geldt een transitieperiode, waarin de Belastingdienst zzp’ers en opdrachtgevers zal informeren over de nieuwe regels. Tevens zullen er gedurende dat jaar geen naheffingen en boetes opgelegd worden als partijen voldoende hebben gedaan om volgens de Wet DBA te werken.

Standaard overeenkomst
De wet DBA kent een aantal standaard overeenkomsten die onder andere via de website van de Belastingdienst beschikbaar worden gesteld. Het gebruik van een van deze, door de Belastingdienst goedgekeurde, modelcontracten geeft de zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden. Deze goedkeuring is, anders dan bij de jaarlijks te vernieuwen VAR verklaring, vijf jaar geldig. Net zoals bij het aanvragen van een VAR-verklaring, is het gebruik van een (goedgekeurde) overeenkomst niet verplicht. Er mag op basis van een eigen overeenkomst gewerkt worden, het ontbreekt dan alleen aan zekerheid over het hebben van een vrijgesteld arbeidsrelatie.

Onder de wet DBA worden de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op drie onderdelen getoetst:

  • Persoonlijke arbeid : wel / niet de verplichting om het werk persoonlijk te verrichten en zonder de mogelijkheid tot vervanging;
  • Loon : wordt er wel / niet betaald voor de werkzaamheden en
  • Gezag: de mate waarin de opdrachtgever invloed heeft op de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Wanneer voor al deze onderdelen in de overeenkomst aanwezig zijn, is er sprake van een verhouding die de belastingdienst aanmerkt als een arbeidsrelatie.

Berlinger Advocaten en de DBA
Heeft u een overeenkomst van opdracht nodig, wilt u uw bestaande overeenkomst laten toetsen, of heft u andere vragen over de VAR of DBA, dan kunt u contact opnemen met Rob van der Mark: +31 (0)20 491 9244 of r.vdmark@berlinger.nl

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.