Berlinger Advocaten is een samenwerkingsverband van rechtspersonen: Berlinger Advocaten B.V. (KvK: 33293777) en  Mr E.W. van der Graaf (KvK : 54832470)

Alle opdrachten en/of (andere) werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Berlinger Advocaten B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33293777 . Alle opdrachten en/of (andere) werkzaamheden als ook alle rechtsrelaties met derden worden beheerst door de algemene voorwaarden van Berlinger Advocaten B.V., die een aansprakelijkheidsbeperking bevatten. Deze voorwaarden, welke  zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 49/2015 , worden op eerste schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens hier te raadplegen.

Berlinger Advocaten B.V., neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Het interne kantoorklachtenreglement en het Reglement Geschillencommissie Advocatuur liggen ter inzage op kantoor en worden op eerste schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening of vragen hebben over de declaratie, dan verzoeken wij u uw vragen of bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot de klachtenfunctionaris binnen ons kantoor, de heer R.R.F. van der Mark. Ons kantoor behandelt een klacht volgens de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven procedure.

Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillen-regeling Advocatuur van toepassing is, worden geschillen beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

Direct contact

Voor vragen kunt u ons direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van ons online spreekuur. Stuur ons een bericht via onderstaande link.